Nasjonalt forskningsseminar om dataspill i den videregående skolen

Nordahl Grieg videregående skole, Bergen – 26. november 2014 – kl 11.00 – 17.30

Kringsatt_illustrasjon_1(uten BG)Nordahl Grieg videregående skole satser stort på bruk av dataspill i undervisningen. Lærere har gjort en rekke forsøk med bruk av kommersielle spill i ulike fag, og har allerede skaffet seg erfaringer i et omfang som er unikt i norsk sammenheng. Skolen er i gang med et ambisiøst nasjonalt utviklingsarbeid på feltet, og forskere både fra Bergen, Oslo og Trondheim er involvert. Forskningsseminaret «Kringsatt av fiender» vil først og fremst ha samfunns- og språkfagene i den videregående skolen i fokus. Lærere og forskere vil presentere sine funn og erfaringer fra Nordahl Grieg, vi får et innblikk i erfaringer og forskning fra andre skoler,  og vi diskuterer forskningens status og utfordringer på dette feltet.

PROGRAM

11.00–11.15: Introduksjon til prosjektet og seminaret Rune Klevjer, Universitetet i Bergen
11.15–13.00 Panel 1: The Walking Dead  
Erfaringer fra klasserommet Tobias Staaby, Nordahl Grieg vgs.
[kaffepause]
Videogames and Moral Reasoning in Educational   Settings: a dialogical approach Filipa De Sousa, UiO
The Walking Dead og den helt vanlige læreren Stig Andreassen, UiB
13.00-14.00 lunsj
14.00-15.00 Panel 2: Civilization IV i samfunnsfag
og engelsk
Aleksander Huseby, Nordahl Grieg vgs.Even Blindheim Børve, NTNU
15.15-16.45 Panel 3: Spill og læring i skolen: Muligheter og utfordringer
Forskningsmessige innganger og metodiske strategier Hans Christian Arnseth, UiO
Didaktiske modeller og forskningsfunn Kenneth Silseth, UiO
Praktiske erfaringer og utfordringer Magnus Sandberg, NTNU
17.00-17.30 Spill i skolen – en statusoppdatering Jørund Høie Skaug og Vibeke Guttormsgard, Senter for IKT i utdanningen

Interessert i å delta? Send påmelding til:

Linn.Sovig@infomedia.uib.no innen 21. november.

Spillforum

5. november er det Spillforum organisert av Senter for IKT i Utdanningen i Oslo.

I denne utgaven av spillforum lanserer vi i samarbeid med lærere fra Nordahl Grieg vgs. nye veiledninger for spillene Portal 2, The Walking Dead og Civilization IV. Lærerne Tobias Staaby, Vegard Relling, Jørgen Kristoffersen og Aleksander Husøy fra Nordahl Grieg vgs. demonstrerer hvordan de bruker spill i fag som fysikk, religion, samfunnsfag og engelsk.

I fysikk brukes Portal 2 til å sette opp forsøk.The Walking Dead utgjør kontekst for etiske diskusjoner. Civilization IV brukes blant annet for å sette temaer som internasjonale konflikter i et litt annet perspektiv.

  • Deltakere får prøve spillene, i tillegg vil vi ha spill som The Stanley Parable, Gone Home og Valiant Hearts tilgjengelige for utprøving og diskusjon.
  • IKT-senteret presenterer også et notat om status for feltet dataspill i skolen, og senterets videre arbeid.

Arrangementet er gratis, og varer fra kl. 12 – kl. 15 (ca.).

Fra kl. 15 og utover ettermiddagen blir det et sosialt arrangement, detaljer om dette kommer senere.

Meld deg på her.