Program for workshop 21. november

Program workshop 21. november

10:00 – 11:00 Welcome and an introduction to games and learning James Portnow, Tobias Staaby, Aleksander Huseby
11:00 – 11:45 Creating a story from the perspective of a toddler in Among The Sleep Ole Andreas Jordet – Krillbite
11:45 – 12:30 Lunch
12:30 – 13:15 Workshop 1 Tobias Staaby og Alexander Huseby hare en gjennomgang av hvordan de bruker spill I klasserommet. Tobias snakker om The Walking Dead og Aleksander om Gone Home
13:30 – 14:15 Workshop 2 James Portnow demonstrerer og snakker om hvordan du kan bruke simulasjonsspill til læring
14:30 – 15:00 Conclusion James, Tobias og Aleksander presenterer en liste med spill de anbefaler til bruk i undervisning 

Masteroppgave om spill i klasserommet

Stig Andreassen, en master student ved Digital Kultur, skriver om spill i klasserommet til sin masteroppgave og skal observere Tobias Staabye’s undervisning der han bruker dataspill på Nordahl Grieg Videregående.

Les mer: «Video Games as Learning Tools»

Andreassen skal analysere hvordan spill kan bli brukt som en læringsressurs i klasserommet med læreren som katalysator.